Chinese

Organizations
Academic Board+

Chair:

Luo Jianbin

Vice Chair:

Chu Fulei, Wang Liping, Lin Feng, and Zhang Chenhui

Board Members:

Luo Jianbin, Wang Jiadao, Zhang Chenhui, Meng Yonggang, Li Decai, Chu Fulei, Wang Liping, Zhu Yu, Wu Dan, Ye Peiqing, Lin Feng, Du Dong, Wu Aiping, Zhou Ming

Secretary:

Huang WeifengContact Us

010-62772677

mayue@tsinghua.edu.cn

A401, Department of Mechanical Engineering, Tsinghua University, Wudaokou, Haidian District, Beijing(School Map)

Department Official Micro

Mechanical Orthophonia

Sound Of Machinery

Alumni Chapters

Copyright © 2020 Dept. of Mechanical Engineering Tsinghua University. All rights reserved.