English

师资队伍
中级+
                               

宋    彭

1987年8月生于辽宁省,理学博士,清华大学机械工程系助理研究员

电话:+86-10-62794261

电子邮箱:songp@mail.tsinghua.edu.cn

研究领域:高温超导新能源装备,高温超导磁体技术,高温超导电机技术

2010.09 – 2016.07,清华大学物理系,物理学专业,理学博士

2006.09 – 2010.07,清华大学物理系,物理学专业,理学学士


联系方式

010-62772677

mayue@tsinghua.edu.cn

北京市海淀区清华大学李兆基科技大楼A401(校园地图)

机械工程系

系官微

机械工程系

机械正发声

机械工程系

机械之声

机械工程系

校友分会

Copyright © 2020 清华大学机械工程系 版权所有